Top 77 vín v České republice

Kontakty

MAMA marketing, s.r.o.

Smetanova 17
Brno 602 00

David Mádr

tel.: 775 740 679
e-mail: info@mama.cz , david.madr@mama.cz 

Irena Hejlová
tel.: 775 740 680
e-mail: hejlova@mama.cz