Top 77 vín v České republice

IX. ročník TOP design 2010/2011

TOP Design 🕔Duben 21, 2016

Zápis ze zasedání odborné grafické hodnotitelské jury z vyhodnocení soutěže TOP design vína České republiky 2010 v rámci soutěže TOP 77 vín ČR ze dne 8. září 2010.

Odborná hodnotitelská jury byla jmenována pro letošní již 12. ročník soutěže ve složení: doc. Jiří Eliška, Mgr. Václav Houf a Martin Pecina. Jejím tajemníkem byl jmenován ing. Milan Kabát.

Začátek práce jury byl stanoven na 16.00 hod.

K hodnocení bylo předloženo 474 vzorků adjustovaných vín do soutěže TOP77 ve všech kategoriích přihlášených vinaři.

Po několika vyřazovacích kolech jury nakonec vybrala 6 vzorků, které zastupují celé spektrum grafických koncepcí, od tradičních až po mírně experimentální.

Hodnotitelská jury vzhledem k dlouhodobému působení v této oblasti konstatuje, že typografická úroveň se od posledního hodnocení v roce 2009 jen pozvolna a mírně zlepšuje. Objevují se i nezvyklá řešení a někteří z vinařů mají odvahu oprostit se od zavedeného tradičního schématu nebo obvyklých stereotypů. Většina však trvá na konvenčních schématech.

Zlomek & Vávra, Rulandské šedé, výběr z bobulí 2009 – Nominace

Působivé, typograficky minimalistické řešení etiket je podpořeno vhodným výběrem písma na černém podkladu a umístěním na tmavé láhvi. Tento koncept grafiky vytváří jednoduchý, ale dobře fungující celek.

Čistě typografické řešení by zasluhovalo věnovat větší pozornost hierarchii textu.

Ravis vinné sklepy Rakvice, Gold Lian, Svatovavřinecké barrique pozdní sběr 2007 – Nominace

Citlivá úprava, dobře odvedená práce profesionálního zpracovatele. Typografická úprava je ukázkou univerzálního mezinárodního stylu který postrádá lokální charakteristiku a proto evokuje spíše zahraniční produkci.

Použitá kaligrafie je sice elegantní, avšak selhává v čitelnosti.

Bronislav Grmolec, Cuvée Grmolec Rouge jakostní 2008 – Nominace

Méně používaná ale vizuálně efektní technologie tamponového tisku aplikovaná na přední i zadní stranu lahve je dobrým vkladem při prezentaci vína. Minimalistická typografie s vertikální orientací písma dojem umocňuje. Viněta působí noblesně a vizuálně se vymyká z běžné produkce. Stříbrná záklopka s decentním potiskem adekvátně doplňuje celkovou koncepci grafiky.

Volba a kombinace písem je mírně diskutabilní.

Stapleton – Springer, Pinot noir zemské 2009 – Nominace

Důsledně graficky pojatá etiketa vína připomíná svou formou domácí potisky lahví a prostředí malovýroby. Takto pojatá etiketa na rozdíl od konkurence nesází na technologické ani grafické efekty, je proto vhodná pro danou kategorii lahvového vína.

Celkový koncept viněty postrádá logičtější hierarchii informací a větší péči o typografický detail.

Vinařství Lahofer, Veltlínské zelené VOC 2009 – Nominace

Tmavá štíhlá láhev s proporčně dobře umístěnými vinětami a záklopkou, vše v tmavém odstínu, vytváří výrazný vizuální kompaktní celek. Reflexní barevnost sazby písma poutá pozornost, což je v konkurenčním prostředí výhodou. Kruhová značka VOC v zelené barvě umístěna nad etiketou a na záklopce svou velikostí sice konkuruje hlavním informacím na vinětě, ale pokud má podporovat lokalizace, lze tuto velikost akceptovat. Mírná asymetrie v kompozici viněty poukazuje na soudobé trendy v typografii.

V tomto případě však poněkud ruší vcelku příznivý dojem z adjustace produktu.

Hlavní cena – vítěz TOP design 2010/2011

Nové Vinařství, a.s., Cépage Rulandské bílé jakostní 2008

Produkce Nového vinařství reprezentuje sympatický odklon od většinové, konvenční prezentované prezentace vína. Výsledkem je současný grafický design v optimálním souladu s cenovou kategorii. Komise kladně hodnotí propojení přední a zadní etikety v kvalitně řešený celek. Zvolený a důslední dodržovaný jednotný vizuální styl prezentace Nového vinařství s vizí stát se nejvíce progresivním vinařstvím v ČR je uplatněn také na transportním a dárkové balení a v celé šíři marketinkové komunikace.

Úpravě by prospěla větší střízlivost při zacházení s typografickými prostředky.

Shrnutí

Celková úroveň vinět lokální produkce je zatím poměrně nízká a v kontextu špičkové zahraniční produkce většinou neobstojí. Nadměrné je užití zlaté a stříbrné ražby a extrémní snaha o vytvoření pocitu exkluzivity, která není v souladu s daným produktem. V hodnocení nejlépe obstály viněty, které sází na jednoduchost a sdělnost a u nichž nedochází k rozporu mezi prezentací produktu a obsahem lahve.
Zároveň však z celkového odborného pohledu na řešení ambaláže přihlášených vzorků uděluje hodnotitelská jury nominaci na Hlavní cenu pěti, které postoupily do užšího výběru a vykazují nadstandardní kvalitu informační grafiky, grafického stylu a typografe. Hlavní cenu získal vzorek představující sympatický odklon od konveční prezentace zpracovaný v současném grafickém designu v celé šíři marketingové komunikace

Práce hodnotitelské jury byla ukončena v 21.02 hod.
V Brně dne 8. září 2010
Zapsal Ing. Milan Kabát, tajemník jury

9 design_2010-2011-2