Top 77 vín v České republice

X. ročník TOP design 2011/2012

TOP Design 🕔Duben 21, 2016

Zápis ze zasedání odborné grafické hodnotitelské jury z vyhodnocení soutěže Top design vína České republiky 2011 v rámci soutěže TOP 77 vín ČR ze dne 23. června 2011.

Odborná hodnotitelská jury byla jmenována pro letošní již 13. ročník soutěže ve složení: doc. Jiří Eliška, Mgr. Václav Houf a Martin Pecina. Jejím tajemníkem byl jmenován ing. Milan Kabát.

Začátek práce jury byl stanoven na 15.30 hod.

K hodnocení bylo vybráno 374 vzorků adjustovaných vín do soutěže TOP77 vín ČR 2011 ve všech kategoriích přihlášených vinaři. Po několika vyřazovacích kolech jury nakonec vybrala 5 vzorků, které zastupují celé spektrum grafických koncepcí, od tradičních až po mírně experimentální.

Hodnotitelská jury vzhledem k dlouhodobému působení v této oblasti konstatuje, že typografická úroveň se od posledního hodnocení v roce 2010 opět jen pozvolna a mírně mění. Objevují se sice i nezvyklá řešení a někteří z vinařů mají odvahu oprostit se od zavedeného tradičního schématu nebo obvyklých stereotypů. Tyto snahy jsou však ojedinělé a navíc jim chybí systematičnost v realizaci nově zavedeného záměru. Jury oceňuje nejenom snahu a záměr, ale důsledné uplatňování značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu několika výjimečných vinařství na své produkci pro vybranou cílovou skupinu. Většina zúčastněných však dosud setrvává na konvenčních schématech.

Výsledek hodnocení TOP Design Vína 2011

Nominace:

Michal Lípa – Víno Lípa, Mikulov, Rulandské bílé, pozdní sběr 2010

Vizuálně kompaktní, jednoduchá a bezchybná černobílá typografie s nezvyklým šachovnicovým dekorem na záklopce je dobrým řešením při vymezení produktu v celkové nabídce vín na trhu. Grafický koncept viněty a celková adjustace nabízí nepřehlédnutelné řešení. Komise oceňuje odvahu producenta k takovému výjimečnému řešení.

Vinařství Kořínek, Hnanice, Pinot Blanc, kabinet 2010

Barevně harmonický vzhled a soulad všech segmentů vytvářející pozitivní „obraz“ produktu (tvar láhve, viněta, záklopka) nebývá obvyklý. Toto řešení evokuje pocit široké škály chutí vína v harmonickém celku. Typografie je bezchybná, profesionálně provedená. Výběr písem a kaligrafická podoba názvu působí logicky, úsporně, ale zároveň osobitě. Spojení přední a zadní viněty v jeden celek jednotný dojem z adjustace vína jen podporuje.

Libor Pavka – Vinařství Mezi sklepy, Čejkovice, Hibernal, pozdní sběr 2010

Kultivovaný výsledek práce grafika a producenta. Barevná škála dílčích částí adjustace vína vytváří velmi zajímavý harmonický akord. Výsledkem je produkt, který ozdobí stůl a podpoří společenskou úroveň události. Odkaz na klasické koncepty ve spojení se současnými postupy při ztvárnění vizuální stránky grafiky, podporuje pozitivní vztah k produktu.

Vinařství U Kapličky, Zaječí, Rulandské modré, pozdní sběr 2009

Ukázka prezentuje poměrně velkou skupinu dekorativních a přezdobených řešení adjustace vína, ale v tomto případě bez obvyklých typografických a stylových chyb. Tradice a obliba archaických koncepcí grafického ztvárnění je použitými prostředky grafického designu vyřešena tak, že evokuje pocit solidnosti, výjimečnosti a hodnoty.

Hlavní cena TOP Design Vína ČR 2011

Vinařství Lahofer, a.s., Dobšice, Rulandské šedé, výběr z hroznů 2010

Kompaktně působící grafika viněty a záklopky respektuje barevnost skla. Minimalistické pojetí poskytuje záruku dobrého výsledku. Předpokladem je důsledné aplikování v současné době zavedeného jednotného firemního design manuálu. Zvolený a důsledně dodržovaný jednotný vizuální styl prezentace vinařství Lahofer,a.s.,s vizí získat a udržet pozici progresivního vinařství v ČR, je uplatněn také na transportním a dárkovém balení, prezentačních tiskovinách i webovských stránkách v celé šíři marketinkové komunikace. Výsledek vytváří pevnou a dlouhodobou vazbu na značku. Jury oceňuje tento postup pro výslednou osobitost a věcnost.

Shrnutí

Celková úroveň vinět lokální produkce se postupně zlepšuje, ale v celkovém vnímání je zatím poměrně nízká a v kontextu špičkové zahraniční produkce většinou neobstojí. Dosud neustále přetrvává nadměrné užití zlaté a stříbrné ražby a extrémní snaha o vytvoření pocitu exkluzivity, která není v souladu s daným produktem obsaženým v lahvi. V hodnocení i v letošním ročníku nejlépe obstály vinařství, které sází na jednoduchost a sdělnost a u nichž nedochází k rozporu mezi prezentací produktu a obsahem lahve.

Zároveň však z celkového odborného pohledu na řešení ambaláže přihlášených vzorků uděluje hodnotitelská jury nominaci na Hlavní cenu čtyřem vinařstvím, které postoupily do užšího výběru a vykazují nadstandardní kvalitu informační grafiky, grafického stylu a typografe. Hlavní cenu získal vzorek představující kultivovaný odklon od konveční prezentace zpracovaný v současném grafickém designu v celé šíři marketingové komunikace

V Brně dne 23. června 2011
zapsal. ing. Milan Kabát, tajemník jury

10 design_2011-2012-2