Top 77 vín v České republice

XI. ročník TOP design 2012/2013

TOP Design 🕔Duben 21, 2016

Zápis ze zasedání odborné grafické hodnotitelské jury z vyhodnocení soutěže Top design vína České republiky 2012 v rámci soutěže TOP 77 vín ČR ze dne 22. června 2012.

Odborná hodnotitelská jury byla jmenována pro letošní již 14. ročník soutěže ve složení: doc. Jiří Eliška, Mgr. Václav Houf a Martin Pecina. Jejím tajemníkem byl jmenován ing. Milan Kabát, ArtD. Začátek práce jury byl stanoven na 15,30 h.

K hodnocení bylo předloženo 580 vzorků adjustovaných vín do soutěže TOP77 vín ČR 2012 ve všech kategoriích přihlášených vinaři.

Po několika vyřazovacích kolech jury nakonec vybrala 6 vzorků, které zastupují celé spektrum grafických koncepcí, od tradičních až po mírně experimentální.

Hodnotitelská jury vzhledem k dlouhodobému působení v této oblasti konstatuje, že typografická úroveň se od posledního hodnocení v roce 2011 opět jen pozvolna a mírně mění. Objevují se sice i nezvyklá řešení a někteří z vinařů mají odvahu oprostit se od zavedeného tradičního schématu nebo obvyklých stereotypů. Tyto snahy jsou však ojedinělé a navíc jim chybí systematičnost v realizaci nově zavedeného záměru. Jury oceňuje nejenom snahu a záměr, ale důsledné uplatňování značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu několika výjimečných vinařství na své produkci pro vybranou cílovou skupinu. Většina zúčastněných však dosud setrvává na konvenčních schématech.

Výsledek hodnocení TOP Design Vína 2012

Nominace:

Vinařství Kořínek, Hnanice, Pinot Blanc, pozdní sběr, suché, 2011

Přední etiketa má čisté, nepříliš obvyklé typografické řešení. Jednoduchými a střízlivými prostředky vyjadřuje noblesu kvalitního vína ve vyšší cenové hladině. Zadní etiketa bohužel tuto noblesu postrádá.

Vinařství Lahofer, a.s., Dobšice, Svatovavřinecké rosé, pozdní sběr, polosuché, 2011

Celorůžové pojetí čiré láhve s obsahem růžového vína včetně záklopky a etikety vytváří romantickou atmosféru pro spíše střední věkové kategorie s důstojností evokující kvalitní zážitek při jeho požití. Kultivované grafické zpracování vytváří dokonale působící celek.

Vinařství Vladimír Tetur, Velké Bílovice, Cuveé Lada, barrique, pozdní sběr, suché, 2007

Elegantní temná noblesní láhev, kde tvar viněty, plastický reliéf vinařova jména i záklopka vytváří jednolitě působící luxusní celek signalizující nadstandartnost obsahu láhve. Je určeno pro náročné.

Vinařství Volařík, Mikulov, Ryzlink vlašský, pozdní sběr, suché 2011

Noblesní a jednoduchá typografie použitá na přední etiketě charakterizuje vzácný obsah láhve. Zadní etiketa už nápaditost postrádá.

Vinařství František Zapletal, Velké Bílovice, kolekce vín Merlot, výběr z hroznů, suché, 2011, Rulandské bílé, pozdní sběr, suché, 2011 a Zweigeltrebe, pozdní sběr, suché, 2011

Přihlášené vzorky ve své prezentaci vytváří ukázku kvalitně navržené série etiket jasně deklarující vinařskou společnost. Grafické řešení etiket obsahuje několik barevně variabilních prvků sloužících k odlišení jednotlivých druhů vín.

Hlavní cena TOP Design Vína ČR 2012

Vinařství Sing wine, s.r.o., Velké Bílovice, Modrý Portugal, klaret, polosuché, 2011

Sladce růžová láhev s dokonalou atmosférou pro intimní večírek zamilované dvojice. Lehkovážný popstyl koketující s hudebními motivy a cukrárenskou atmosférou. Je určen pro mladou cílovou skupinu. Grafické řešení je dotažené po všech stránkách na přední i zadní etiketě.

Shrnutí

Celková úroveň vinět lokální produkce se postupně zlepšuje, ale v širším hodnocení je zatím poměrně nízká a v kontextu špičkové zahraniční produkce většinou neobstojí. Stále přetrvává nadměrné užití zlaté a stříbrné ražby a extrémní snaha o vytvoření pocitu exkluzivity, která není v souladu s daným produktem obsaženým v láhvi. Při hodnocení i v letošním ročníku nejlépe obstály vinařství, které sází na jednoduchost a sdělnost a u nichž nedochází k rozporu mezi prezentací produktu a obsahem láhve.

Z celkového odborného pohledu na řešení ambaláže přihlášených vzorků uděluje hodnotitelská jury nominaci na Hlavní cenu pěti vinařstvím, které postoupily do užšího výběru a vykazují nadstandardní kvalitu informační grafiky, grafického stylu a typografe. Hlavní cenu získal vzorek představující kultivovaný odklon od konveční prezentace zpracovaný v současném grafickém designu zaměřený na cílovou skupinu mladšího věku v celé šíři marketingové komunikace.

Práce hodnotitelské jury byla ukončena ve 20,15 h.
V Brně dne 22. června 2012

11 desing_2012-2013-2