Top 77 vín v České republice

XIII. ročník TOP design 2014/2015

TOP Design 🕔Duben 21, 2016

Zápis ze zasedání odborné grafické hodnotitelské jury z vyhodnocení soutěže Top Design vína České republiky 2014 v rámci soutěže TOP 77 vín ČR ze dne 4. června 2014.

Odborná hodnotitelská jury byla jmenována pro letošní již XIII. ročník soutěže ve složení: doc. Jiří Eliška, Mgr. Václav Houf. Jejím tajemníkem byl jmenován ing. Milan Kabát, ArtD.. Začátek práce jury byl stanoven na 15,30 h. K hodnocení bylo předloženo téměř 600 vzorků adjustovaných vín do soutěže TOP 77 vín ČR 2014/2015 ve všech kategoriích přihlášených vinaři. Po šesti vyřazovacích kolech jury nakonec vybrala 5 vzorků, které zastupují celé spektrum grafických koncepcí, od tradičních až po mírně experimentální.

Hodnotitelská jury vzhledem k dlouhodobému působení v této oblasti konstatuje, že v přístupu k vizuální stránce prezentace vín (typografie, písmo, grafické prvky a úprava vinět, krčků i dalších atributů) přetrvávají tendence v používání vizuálně nevýrazných řešení, čerpajících z klasické, nebo nejobvyklejší a již v historii „okoukané“ kompozice. Z komplexního pohledu z hlediska designu, kvalita už delší dobu stagnuje, oproti úvodním ročníkům. Každý vinař preferuje svou estetiku (tzv. sám za sebe), ale občas není poznat, že jde o víno. Pokud se objeví snaha o originalitu, výsledkem je spíše dekorativní než koncepční systematické řešení, a to za cenu jistého znejistění zákazníka při vnímání obsahu lahve. Jako každým rokem část vinařů účastníků soutěže měla odvahu oprostit se od archaického tradičního schématu a obvyklých stereotypů. Tyto snahy jsou však pouze ojedinělé.

Výsledek hodnocení

Nominace

Ing. Petr Bíza, Čejkovice
Cabernet Sauvignon 2012 výběr z hroznů
Viněta je graficky kvalitní, má akcent nevtíravého luxusu. Typografie používá tradiční písma, preferuje vyváženost a kultivovanost před experimentem a efektem. Viněta je složena ze tří samostatných pásů, to je ozvláštňující prvek na jinak velmi vyvážené grafice. Dobře a pečlivě je také navržena zadní viněta. Záklopka je zdobena stříbrnou ražbou značky vinařství a pomáhá dotvořit příznivý dojem.

Adámkovo vinařství
Ryzlink rýnský 2012 pozdní sběr
Čistá forma a seriózní a vyvážená kompozice všech segmentů adjustace odkazuje na klasické a ověřené postupy seriózní typografie. Viněta je na tvaru láhve velmi dobře umístěná, má vhodně zvolenou velikost. Tmavá záklopka podporuje dojem vysokého standardu. Zadní viněta je typograficky čistá, její formát elegantní.

Stanislav Mádl
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr
Barevný akcent na umírněném tvaru viněty s jemným vytvarováním podporuje seriózní dojem z viněty jako celku. Jemný podtisk s motivem jezdce vizuálně neruší. Název a doplňující informace mají dobrou proporci i velikost fontů. I když motiv působí folklorně, celkové vyznění adjustace vína je sympatické a k zákazníkovi vstřícné.

Hřiba & Robek s.r.o.
Rulandské šedé 2013
Důsledně černobílá kompozice viněty a písmo z předválečné grafické moderny je sympatickým pokusem o vyváženou a seriózně působící adjustaci vína. Zvolené písmo však může pocitově posunout vnímání zákazníka mimo vinařský obor, někam k filmu nebo časopisecké inzerci. Zadní viněta má shodnou grafickou koncepci a udržuje adjustaci v kompaktním celku.

Hlavní cena TOP Design vína ČR 2014 (vítěz hodnocení)

Reisten s.r.o.
Savignon blanc 2012 pozdní sběr
Viněta na standardním tvaru lahve má klasické umístění. Firemní značka ve zlaté ražbě evokuje, spolu s tmavým podkladem, solidnost a jistotu kvality. Typografie názvu a barevné odlišení zásadních informací má logickou posloupnost a také dostatečný vizuální apel směrem k zákazníkovi. Zadní viněta má všechny požadované informace, ale text nemá vhodnou i typografickou formu.

Shrnutí

Celková úroveň vinět lokální produkce se každým rokem sice mírně, ale postupně doposud zlepšovala a upevňovala si postavení na trhu. Letošní úroveň grafických řešení prezentace vín se z důvodů, které mají spíše ekonomickou, než estetickou podstatu, ukázala oproti minulým ročníkům stagnující. Lze to konstatovat na základě porovnání. V konfrontaci se zahraniční produkcí (hlavně francouzskou a rakouskou) je tento stav velmi zřetelný. Neobjevuje se ani náznak možnosti vytvořit vizuální identitu českých a moravských vin, protože převažují individualistická řešení, bez snahy vnímat souvislosti z širšího pohledu na národní a regionální specifika. Při hodnocení i v letošním ročníku nejlépe obstály vinařství, které sází na jednoduchost, sdělnost i čistotu. U nich dochází k souladu mezi prezentací produktu a obsahu lahve.

Z celkového pohledu na výsledky řešení ambaláže přihlášených vzorků uděluje hodnotitelská jury nominaci na Hlavní cenu čtyřem vinařstvím, které postoupily do nejužšího výběru a vykazují nadstandardní kvalitu informační grafiky, grafického stylu a typografe. Hlavní cenu získal vzorek konceptem konstrukce vizuální identity firmy, který působí solidně a decentně. Visačka v dobré čitelnosti a jemným vizuálním zdůrazněním názvu vinařství je ukázkou vyvážené typografické formy. Připevnění visačky k láhvi nabádá k manipulaci a navrací vnímání od strojní výroby zpět k rukodělnosti. Je to trend současné doby.

Většina zúčastněných vinařů v současné době využívá služby marketingu i Public Relations primárně k produktové komunikaci své výroby. Jejich prioritou by mělo být na trhu především posílení značky včetně image vinařství a souběžně i jeho výroby. Jury oceňuje především důsledné a systematické uplatňování realizace zvolené a striktně dodržované vize značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu vinařství na své produkci pro zvolenou cílovou skupinu.

V Brně dne 4. července 2014
Ing. Milan Kabát,
ArtD.
tajemník jury
Galerie XIII. ročník TOP design 2014/2015

13 fg_746785_035442