Top 77 vín v České republice

XIV. ročník TOP design 2015/2016

TOP Design 🕔Duben 21, 2016

Vítěz TOP DESIGN vín ČR 2015

Vinařství HANZEL s.r.o., Svatovařinecké rosé 2014, kabinetní víno
Romanticky pojatá viněta dobře koresponduje s barvou vína v čiré lahvi. Typografie zdůrazňuje značku ale zároveň decentně pracuje s proporcí názvu vína. Celek působí velmi elegantně. Tradiční grafické prvky uplatněné v ploše viněty podporují pocit tradice, ale zároveň současného trendu prezentace vín.

Nominace

Vinařství Pergen, Marek Šurýn, Ryzlink vlašský 2014, Moravské zemské víno
Vizuálně čistě formulovaná viněta s drobným barevným prvkem informuje nevtíravě a přitom atraktivní formou. Klasická, uměřená elegance grafického ztvárnění spolu s dobře zvoleným písmem kultivované kresby podporuje pocit kvality obsahu. Pásek místo záklopky je možným řešením, které neruší celkový dobrý dojem z adjustace.

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r. o., Ryzlink vlašský, Slámové víno 2013
Dárkové balení je ukázkou vizuálně kompaktní a informačně hodnotně formulovaného konceptu. Všechny atributy prezentace vína splňují očekávanou kvalitu. A sice grafické a typografické řešení, kultivovaná barevnost, vhodný písmový font, elegantní tvar lahve 200 ml, visačka a také konstrukce pouzdra. Vše vytváří kompaktní celek, v podobě luxusního daru.

Víno Sýkora s.r.o., Frankovka 2012, Moravské zemské víno
Netradiční typografického pojetí viněty vytváří dobrý a viditelně odlišný dojem z produktu. Ten také podporuje pocit očekávání kvality. Vyváženost použitých prvků, jejich kompozice, tvar lahve, záklopka a další částí detaily adjustace odkazují na kvalitní a citlivý přístup k prezentaci vína.

Vinařství Plešingr, spol. s r. o., Alibernet 2013, pozdní sběr
Proporce, tvar a dobré umístění viněty k tvaru láhve je řešeno s odkazy na tradiční postupy. Jde však o vyvážené, kultivované a svým decentním pojetím hodnotné řešení. Stříbrná ražba spolu s vhodně vybraným tiskem názvu vytváří spolu s tmavou lahví a záklopkou ušlechtilý celek. Celkový dojem z adjustace je velmi dobrý.

Komise konstatuje.
Kvalita prezentace vína a zejména vinět, je stále závislá na snaze vinařů odlišit se od konkurence za každou cenu. Grafické a typografické postupy bývají podporovány používáním inovativních technologií tiskárenského průmyslu (lesklé barvy, plastické prvky, barevná ražba, zlacení, stříbro, fólie, lesklé papíry…). Díky jim produkty vinařů vypadají honosnější, než ve skutečnosti jsou. Viněty vín, likérů atd. pak podléhají uniformitě vizuálního sdělení, což klame zákazníka, a zároveň znehodnocuje víno jako kulturní nápoj s výjimečným postavením ve společnosti. Dobrým příkladem v této oblasti je právě Vinařství HANZEL s.r.o., kde grafik zpracoval etiketu pro řadu vín VOC Znojmo z tohoto vinařství. Transparentní, průhledné etiketě vévodí stříbrná ražba logotypu Hanzel a výrazné pruhy, které se stávají prvkem opakujícím se i na dalších etiketách a materiálech

Pokud budou vinaři po graficích požadovat jasně formulovanou vizuální identitu svých produktů a oblastí ve kterých vznikly, pak časem může vzniknout identifikovatelný, čistý a variabilitě otevřený vizuální styl (brand) vína pěstovaného na Moravě a v Čechách. (U francouzských vín je tato identita zřetelná a poučná.)

Ing. Milan Kabát M.E. (Design), ArtD.

 

14 fg_355897_113716