Top 77 vín v České republice

XV. ročník TOP design 2016/2017

TOP Design 🕔Srpen 28, 2016

TOP Design vín ČR 2016

Charakteristika vizuálních trendů v grafickém zpracování vinět

V letošním ročníku bylo do soutěže přihlášeno 704 vzorků. Pestrá nabídka a novinky v technologiích tisku je zřetelná. Většina adjustací vína se opírá o tyto technické a technologicky velmi kvalitní a precizně provedené postupy: Reliéfní tisk, průřezy, tisk lakem, různé úrovně zlacených a stříbrných efektů, plastické efekty, nezvyklé tvary vinět, průhledné viněty, tisk přímo na sklo atd. Grafická stránka adjustace však za vyspělou technologií tisku zaostává. Snaha upozornit na vlastní produkci vede spíše k vizuální exhibici. Vznikají tak buď vizuálně laciné, nebo pouťově působící koncepty. Jde o formální snahu vytvořit zdání luxusu.

V adjustaci vín v roce 2016 lze najít tři úrovně přístupů k prezentaci vín jako kvalitního, společensky pozitivního a kulturního nápoje.

Klasická řešení

Šmíd Winery, Veltlínské zelené terroir 2015, polosuché – Nominace

Černý podklad, jednoduchý odkaz na název vinařství, drobný kresebný artefakt, osová kompozice, kvalitní tiskové zpracování a decentní reliéfní ražba spolu s formátem viněty vytváří kultivovaný a vyvážený celek. Zadní viněta neruší a poskytuje typograficky korektně zpracovaný obraz o produktu.

Vinofol s.r.o., Pálava 2015, pozdní sběr, suché – Nominace

Kombinace tří vinět poněkud přeplňuje prostor na lahvi. Použití stříbrných linek u všech segmentů dodržuje dojem celku, i když je každá jinak barevná. Je zde použito větší množství písem, podtisk je dekorací. Je to ukázka standardního řešení adjustace vína se snahou zvýraznit jeho pozici na trhu. Celkový dojem je příznivý.

Atypické řešení

Zlatá Praha Salabka s.r.o., Vinum Caroli, 1316-2016, Pinot Noir, suché, víno k oslavě Karla IV. – Nominace

Všechny atributy této adjustace jsou atypické. Tvar a barva lahve – karafy, plastická pečeť ve hmotě skla, volba fontů v názvu a jeho dokreslování, grafické a tiskové zpracování, tisk přímo na sklo s drobným zlacením, popisky a informace přímo na láhvi jako součást prezentace vína, ručně psané číslice limitované série. Spolu tak formují dobrou prezentaci produktu, která má znaky výjimečnosti, slavnostní chvíle a vysoké kvality vína. Zalití hrdla láhve voskem dotváří a podtrhuje dobrý dojem z takto voleného způsobu prezentace vína.

Moderní přístup – Vítěz TOP Design vín ČR 2016

Baláž – Rulandské bílé 2015, pozdní sběr, suché  – Hlavní cena

V typografii viněty je použit moderní font, a to spolu s vrstevnicovým obrazem v názvu, na krčku, záklopce vytváří kompaktní vizuální celek. Vhodně zvolená kompozice na osu u obou vinět, vytváří zajímavý konstrast viněty a barvy skla láhve. Grafické ztvárnění adjustace je ukázkou kultivovaného a elegantního designu.

Ing. Milan Kabát, M.E. (Design), ArtD.

IMG_0981